A legmegbízhatóbb név a DNS-vizsgálatok területén

            location:

 1. Ingyenes mintavevő készlet a Lélek nyugalmáért apasági vizsgálathoz
 2. Törvényszéki apasági vizsgálatok
 3. Születés előtti apasági vizsgálatok
 4. Származási vizsgálatok
 5. Bevándorlási DNS-vizsgálatok
 • 100%-osan megbízható DNS-vizsgálatok: Minden vizsgálatot kétszer végzünk el
  Részletek
 • Az apasági vizsgálat folyamatának magyarázata
  Részletek


 • Az ABO vércsoport alapján is lehet apaságot számolni?
  Részletek
 • A szem színéből is lehet az apaságra következtetni?
  Részletek
 • Bárki DNS-mintájának vizsgálatához az illető beleegyezése szükséges?
  Részletek
 • A DNS-t fel lehet használni bűnügyek felderítésénél?
  Részletek

Adatvédelmi nyilatkozat, a honlap használatának feltételei

Az adatkezelést a Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft. (1137 Budapest, Újpesti rakpart 8.) végzi, a nála genetikai (DNS) alapú származási (apasági, anyasági) vizsgálatra jelentkező, jeligével vagy saját név alatt bejelentkező ügyfelei számára. Az adatkezelés az ügyfél önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, mely a szolgáltatás igénybevétele iránti határozott szándéka alapján vélelmezhető.

Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján történik. A kezelt adatok köre a felhasználók által megadott adatok (név, jelige, e-mail cím, lakcím telefonszám, stb.). Az Ön által felkeresett, jelenleg is olvasott honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó IP címe, illetve a látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben- a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat képez. Az IP cím alapján a látogatás konkrét személyre nem vezethető vissza, névhez nem köthető. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A felhasználó által megadandó adatok esetén az adatkezelés célja a felhasználó beazonosítása, jogosultságának ellenőrzése, a megrendelt szolgáltatás kiküldésének lehetősége. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.

A szolgáltató személyazonosságot nem jogosult és köteles vizsgálni, a mintát, az eredményt a megrendelő által szolgáltatott személyes adatokkal, azok valóságának vizsgálata nélkül kezeli együtt.

A felhasználó által megadott adatok esetén az adatkezelés időtartama megrendelés hiányában 5 nap. Ezt követően a felhasználó összes elektronikusan nyilvántartott adata törlődik, a postai úton küldött (mintavevő csomag, vagy más) küldemény feladási adatait 30 napig megőrizzük, ezt követően ezek is megsemmisítésre kerülnek. A felhasználó írásbeli kérésére az adatokat 8 munkanapon belül töröljük.

Az elvégzett DNS alapú genetikai származási vizsgálat adatait az Adatkezelő (Dr. Bezzegh Szakértő Iroda kft.) hat hónapig őrzi meg. Ezen adatok a következők: a megrendelés, megrendelő lap, mintavételi jegyzőkönyv, a vizsgált személyek neve, jeligéje, születési dátuma, mintavétel időpontja, a laborba küldés időpontja, a postai szállítás szállítólevele, nyilvántartási szám, laboratóriumi érkeztetési szám, laboratóriumi vizsgálati eredmény, lelet, kézbesítési cím(ek), kézbesítés időpontja, könyvelt postai küldemény dokumentációja. A vizsgálati eredmény csak annyi példányban kerül kinyomtatásra, ahányban a megrendelő ezt kéri, másodpéldány az Adatkezelő birtokában nem marad.

A vizsgálat elvégzésének térítéseként befizetett összeg postai illetve banki adatait az Adatkezelő az idevonatkozó pénzügyi szabályozóknak és törvényeknek megfelelő ideig köteles megőrizni. Ezen adatok nem kapcsolhatók össze a megrendelt illetve elvégzett szolgáltatás jellegével, és annak eredményével.

A Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa, mely módosítást Ön a módosítást követő - a Honlapra történő - első belépéssel elfogad.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Honlap tulajdonosa megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát igényét polgári perben érvényesítheti vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A tulajdonos jogvita esetén - a per tárgyától függően - kiköti a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2010. Július 1.

 

 

Az apasági vizsgálat részletei   |    DNS-vizsgálatok   |    Kérdések   |    Rólunk   |    Kapcsolat   |    Kezdőlap