A legmegbízhatóbb név a DNS-vizsgálatok területén

            location:

 1. Ingyenes mintavevő készlet a Lélek nyugalmáért apasági vizsgálathoz
 2. Törvényszéki apasági vizsgálatok
 3. Születés előtti apasági vizsgálatok
 4. Származási vizsgálatok
 5. Bevándorlási DNS-vizsgálatok
 • 100%-osan megbízható DNS-vizsgálatok: Minden vizsgálatot kétszer végzünk el
  Részletek
 • Az apasági vizsgálat folyamatának magyarázata
  Részletek


 • Az ABO vércsoport alapján is lehet apaságot számolni?
  Részletek
 • A szem színéből is lehet az apaságra következtetni?
  Részletek
 • Bárki DNS-mintájának vizsgálatához az illető beleegyezése szükséges?
  Részletek
 • A DNS-t fel lehet használni bűnügyek felderítésénél?
  Részletek

Származás DNS teszt

Hogy működik ez a teszt?

A származási DNS vizsgálat az emberi DNS azon részét vizsgálja, amelyet a gyermekek a szüleiktől relatíve változásmentesen örökölnek. Az apai származás vizsgálatánál az Y kromoszómát vizsgáljuk, ami az apától származik, és a fiúgyermek örökli. Az anyai származás esetében a mitokondriális DNA-t vizsgáljuk, amit az anya örökít minden leszármazott irányába.

Minden jel szerint az anya és az apa vizsgálatával egészen a földet benépesítő első emberekig is el lehet jutni. A tudományos kutatások szerint a mai ember Afrikában alakult ki 130.000-400.000 évvel ezelőtt, ettől fogva folyamatos vándorlással népesítette be a földet.

A vándorlások során mind az Y kromoszómában, mind a mt-DNs-ben is kis elváltozások, különbségek jöttek létre, melyek eltérőek a népcsoport élőhelye szerint. Ezeket a kis különbségeket mindannyian a DNS-ünkben hordozzuk, és a tesztelés fejlettségének mai szintje lehetővé teszi, hogy ezek segítségével megtaláljuk őseink földrajzi eredetét. Ehhez csak egy mintagyűjtő tamponra van szükségünk.

Mit tudhatok meg a teszt eredményeiről?

A teszt megállapítja, hogy Ön melyik haplocsoportba tartozik anyai és apai ágról. A haplocsoport emberek csoportja, akik ugyanolyan markerekkel rendelkeznek a DNS-ükben, és származás szerint tipikusan egy földrajzi helyről származnak.

Az ön haplocsoportjának meghatározása mellett elmagyarázzuk, hogy a világon, melyek azok a haplocsoportok amelyekkel az Ön DNS-e megegyezik, megmutatjuk hol találhatja ezeket az embereket, akik az ön „genetikai unokatestvérei”

Mennyi időt vesz igénybe a teszt?

A teszt eredményei 4-6 hét alatt készülnek el, mind apai mind anyai dns vizsgálat esetében.

Tudja ez a teszt igazolni, hogy milyen nemzetiségű vagyok?

A teszt lehetséges földrajzi helyeket fog megadni, ahonnan az alany feltehetőleg származik. Konkrét nemzetiségről nincsen szó a teszt folyamán. A nemzetiség szociális és politikai viszonyok változásával alakul, így nincs köze a genetikához. A DNS teszt meg tudja mondani, hogy az Ön bioföldrajzi gyökerei hova nyúlnak vissza. Ez a genetikai öröklődést követve a történelem folyamán végbement népvándorlásokat figyelembe véve jut eredményre.

A haplocsoport – Mi is ez pontosan?

A haplocsoport emberek olyan csoportja, akik ugyanolyan DNS markerrel rendelkeznek és ezt az egyezést a tudomány a közös geográfiai származással azonosítja. Azok az emberek akik ugyanabba a haplocsoportba tartoznak vissza tudják vezetni DNS-üket egy közös őshöz akitől az adott DNS marker származik.

Az eredmény meg tudja határozni százalékos arányban a származási profilt?

Mind az anyai és mind az apai ágon végzett tesztek pontos és részletes információkkal tudnak szolgálni az adott származási vonalakról. Az AncestrybyDNA™ teszt más változásokat is figyelembe vesz a származási vonalán, mint például a házasságok a az apa és anya származási vonalán.

Szükséges hogy a szüleim szolgáltassanak DNS mintát a származási vizsgálathoz?

Az Ön saját DNS-e tartalmazza az információt, ami ahhoz szükséges, hogy megállapítsuk a származását. Ha Ön férfi a DNS-éből meg tudjuk határozni mind az anyai és mind az apai származási vonalat. Ha ön nő akkor a DNS-e csak az anyai ágról tud származási információkkal szolgálni, mivel az apai információkat az Y kromoszómából lehet kinyerni. Ebben az esetben a fiútestvér DNS-e tud segíteni, mivel a testvér DNS-e tartalmazza a hiányzó Y kromoszóma információit, így ilyen módon tudunk teljes származási vizsgálatot készíteni.

Igazolni fogja a teszt, hogy zsidó származású vagyok?

Néhány haplocsoport a zsidó származással van összefüggésben. Mindemellett a zsidó származást többféle szociális és politikai nézőpont határozza meg, így a DNS teszt önmagában nem igazol zsidó származást.

Összefüggésbe lehet hozni valakit egy híres emberrel?

Néhány híres embert napjainkból és a múltból is DNS tesztnek vetettek alá, hogy meghatározzák a halocsoportjaikat. Többek között így teszteltek DNS mintát a következő emberektől: Thomas Jefferson amerikai elnök, a Wright testvérek, vagy a Romanov család. Történelmi bizonyíték van rá, hogy Dzsingisz Khán és Szent Lukács ugyanabba a haplocsoportba tartozott, mint az említett híres emberek. Ha ön is egy olyan haplocsoportba tartozik, ami egyezik egy már tesztelt híres ember haplocsoportjával, akkor erről részletes listát közlünk az eredmények értékelésekor.

 

 

Az apasági vizsgálat részletei   |    DNS-vizsgálatok   |    Kérdések   |    Rólunk   |    Kapcsolat   |    Kezdőlap